Aktualności - Nowości

Ewa Macyszyn prowadzaca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Macyszyn Firma Produkcyjno - Handlowa MACYSZYN w Częstochowie informuje, że zabawka huśtawka deska bajkowa kod kreskowy 5907803937111 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r., w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na wykonane węzły przy montażu zabawki, których możliwość samoistnego rozwiązania stwarza zagrożenie dla użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów".